Kasutajatingimused

Iha.ee kasutamistingimused

Lugege alljärgnevad kasutustingimused põhjalikult läbi. Selleks, et saada iha.ee kasutajaks pead Sa nõustuma kõigi alltoodud punktidega. Kui Sa ei saa mõne punkti sisust aru või ei nõustu sellega, palun lahku meie leheküljelt. Registreerumisel eeldame, et oled kõikidest tingimustest täielikult aru saanud ja nõustud nendega.


Üldine

Iha.ee (hiljem TEENUS) on internetilehekülgede kogum aadressil https://iha.ee koos alamdomeenidega. Antud leping kehtib Iha.ee (hiljem TEENUSEPAKKUJA) ja teenuse kasutaja (hiljem KASUTAJA) vahel.


Registreerides ennast Iha.ee meelelahutuskeskkonna kasutajaks nõustub KASUTAJA antud kasutustingimustega ja kohustub neid järgima. Kui KASUTAJA ei pea kasutajatingimustest kinni on TEENUSEPAKKUJAL õigus ta TEENUSEST kõrvaldada. Samuti on TEENUSEPAKKUJAL õigus kasutustingimusi ilma KASUTAJALE eelnevalt ette teatamata täiendada.


Üldreeglid

Alla 18-aastastele on TEENUSE kasutamine keelatud. Registreerudes kinnitab KASUTAJA, et on vähemalt 18-aastane.

TEENUSEPAKKUJA ei vastuta KASUTAJA poolt sisestatud info säilimise eest. Samuti ei vastuta TEENUSEPAKKUJA TEENUSE jätkuva osutamise eest.

Reeglite rikkumise eest vastutab KASUTAJA täiel määral.


Teenusepakkuja õigused ja Kohustused

TEENUSEPAKKUJAL on õigus katkestada TEENUSE pakkumine või lõpetada käesolev leping ilma eelneva hoiatuseta. Sellisel juhul võib TEENUSEPAKKUJA eemaldada kogu KASUTAJA informatsiooni ilma etteteatamiseta.

TEENUSEPAKKUJA ei jälgi, uuri ega muuda KASUTAJA erakirju. Salajast informatsiooni ja erakirju ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui ollakse selleks kohustatud vastavalt seadusele või teistele määrustele või kui see on vajalik Kasutamistingimuste rikkumise ennetamiseks või kui KASUTAJAT kahtlustatakse Kasutamistingimuste rikkumises.

TEENUSEPAKKUJAL on õigus koguda KASUTAJA kohta statistilist informatsiooni.

TEENUSEPAKKUJA ei vastuta tehniliste rikete või saamata jäänud tulu eest.

TEENUSEPAKKUJAL on õigus lugeda, tsenseerida ja vajadusel kustutada avaldatud kuulutusi ja kommentaare, samuti ka eemaldada KASUTAJA jututoast.

TEENUSEPAKKUJA ei vastuta SMS teenust töökorra eest (sms teenustepakkujal võib esineda probleeme)!

TEENUSEPAKKUJA ei vastuta KASUTAJA kasutustingimuste mittetäitmisest tekkinud kahjude eest.

TEENUSEPAKKUJAL on õigus nõuda iga reklaampostituse eest TEENUSES, 1 EUR suurune teenustasu.

TEENUSEPAKKUJAL on õigus anda see kasutamistingimuste leping üle kolmandatele osapooltele ilma eraldi hoiatuseta.


Andmekaitse

TEENUSESSE kantud infot koheldakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, mis puudutavad Andmekaitset. Salastatud informatsiooni loovutatakse kolmandatele osapooltele vaid siis, kui seadus seda nõuab.

Edastades informatsiooni TEENUSESSE annab Kasutaja nõusoleku eelnimetatud informatsiooni näitamiseks teistele veebilehekülje kasutajatele.

Kui KASUTAJA ei soovi enam TEENUST kasutada on tal õigus eemaldada TEENUSEST oma konto. Registreerunud Kasutajad võivad muuta oma andmeid või eemaldada oma konto, kui nad seda soovivad. Kui kasutaja blokeerib oma konto, kustub see automaatselt kolme kuu möödudes, juhul kui külastusi enam ei toimu. Kontod mida ei külastata kuus kuud, muutuvad inaktiivseks ja kustuvad automaatselt kolme aasta möödudes, juhul kui külastusi enam ei toimu.


Andmete töötlemine

Käesolevate reeglitega nõustudes on KASUTAJA andnud TEENUSEPAKKUJALE nõusoleku töödelda KASUTAJA poolt TEENUSES avalikustatud informatsiooni, seehulgas TEENUSES olevat/olevaid pilti/pilte ning muid KASUTAJA poolt sisestatud isikuandmeid:
1. TEENUSEPAKKUJA poolt TEENUSE osutamise eesmärgil;
2. TEENUSEPAKKUJA poolt teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, seehulgas selleks et pakkuda KASUTAJATELE personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi nii TEENUSE omanike poolt kui ka TEENUSEPAKKUJA koostööpartnerite kaudu.
3. TEENUSEPAKKUJA omadel eesmärkidel tingimusel, et KASUTAJATE andmete, seehulgas piltide, kasutamine ei ole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega


Kasutaja õigused ja kohtustused

KASUTAJAL on keelatud esitada andmetes enda kohta eksitavaid- või valeandmeid.

KASUTAJA võib omada ainult ühte kontot.

KASUTAJA valitu kasutajanimi ei tohi olla ropp ega solvav. Sellised kontod suletakse automaatselt.

KASUTAJAL on keelatud TEENUSES piltide hindamine programmide, skriptide ja käskude muutmise abil. Juhul kui kasutaja on hindamisel eelmainitud ebaausaid abivahendeid kasutanud, siis on TENUSEPAKKUJAL õigus kasutajakonto sulgeda.

KASUTAJAL on keelatud lisada fotosid ja muud materjali, mille autoriõigused ei kuulu KASUTAJALE. Samuti on keelatud viidata pornograafilistele -, rassivaenulikele-, ja/või teistele selgelt illegaalsetele inerneti lehekülgedele.

KASUTAJAL on keelatud lisada pilte, mis õhutavad rassismi, vaenu, vägivalda või on muud moodi seadusega vastuolus.

KASUTAJA ei tohi teha ega levitada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud seadusega vastuolus olevat propagandat.

KASUTAJAL on keelatud masskirjade, ahelkirjade (chain letters), reklaamkirjade, prügiposti (junk mail) saatmine. Vastasel juhul on TEENUSEPAKKUJAL õigus hiljem nõuda iga sellise saadetud kirja eest 1 EUR suurune teenustasu ja kasutajakonto sulgeda.

KASUTAJA on kohustatud hoidma oma salasõna kolmandatele osapooltele kättesaamatuna ning vahetama seda piisavalt tihti.

KASUTAJA ei tohi ilma TEENUSEPAKKUJA nõusolekuta TEENUSES reklaamida teenuseid, firmasid, tooteid jms. TEENUSEPAKKUJA võib kahju kannatamise korral nõuda KASUTAJA tsiviilmenetluse korras vastutusele võtmist.

KASUTAJA on TEENUST kasutades kohustatud lähtuma eetilisest käitumisest ning mitte laimama, solvama, alandama, halvustama ega ähvardama teisi TEENUSE kasutajaid. Samuti on keelatud moderaatorite (ja nende töö) kritiseerimine/õpetamine!

Foorumis ja jututoas kehtivad KASUTAJALE ka saidi reeglid!

Tehnilise vea avastamisel TEENUSES on KASUTAJA kohustatud selles teatama aadressil info @ iha . ee
Kasutajaid: 33915
Kasutajate pilte: 28371
Kasutajate videosid: 1933
Kommentaare: 2012025
Saadetud kirju: 267256298
Foorumi postitusi: 282681
Seksikaid jutte: 179
Kuulutusi: 4292
Kasutajaid 24h: 8097